هودار( نگه دارنده خوبی)!

چراغی اینجا روشن خواهم کرد، چراغی به کیفر تنهاییم.

فرهاد
ساعت ۱٢:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٥/٢٠  

به ياد فراهاد مهراد که در تاريخ 10/6/1381 در پاريس بر اثر بيماری هپاتيت c فوت کرد.

 

بخوان ای مرد آواره

گل شبگرد

            گل عاشق

                        صدايت گرم غمگين است

بخوان از جمعه ی خونين

از اندوه گل کوه کن

صدای تيشه ی فرهاد

                        سرودت وه چه سنگين است

                        لالا لالايی لايی لای

                        گل لاله گل ساده

يه مرد عاشق و تنها

به روی خاک افتاده

بخوان از غم غربت

                        صدايت دور از وطن مانده