هودار( نگه دارنده خوبی)!

چراغی اینجا روشن خواهم کرد، چراغی به کیفر تنهاییم.

یار دبستانی!!!
ساعت ۱۱:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۸/۱۳  
یار دبستانی من
با من و همراه منی
چوب الف بر سر ما
بغض من و آه منی
حک شده اسم من و تو
رو تن این تخته سیاه
ترکه بیداد و ستم
مونده هنوز رو تن ما...

-------------------------------
نه شعار می خواهم بدهم و نه ناسزا و نه نفرین... نه می گویم مرگ بر ....
فقط می خواهم بگویم
آه ای عدالت
رویای سبز من
زنده می مانم برای اینکه تو را زندگی کنم