هودار( نگه دارنده خوبی)!

چراغی اینجا روشن خواهم کرد، چراغی به کیفر تنهاییم.

لاله و لادن
ساعت ۱۱:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/٤/٢٢  
ما که عمری
همسفر بوده ايم
دير است جدا شويم
تنها
مثل
تمام اين ۲۹ سال
لاله را به لادن می شناسم
و
لادن را به لاله
هنوز
عشق را به ايثار می شناسم
و
ايثار را به هر دوی شما
۱۳۸۲/۴/۱۹