هودار( نگه دارنده خوبی)!

چراغی اینجا روشن خواهم کرد، چراغی به کیفر تنهاییم.

ایران و فلسطین!!!
ساعت ۸:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۱٠/۱۳  
چند روز پیش صدام حسین دیکتاتور سنگدل و جنایتکار عراقی، که هنوز داغ ظلمهایی که به ملت ایران کرد بر دل بسیاری از مادران و همسران ایرانی وجود دارد، اعدام شد. چیز زیاد بعیدی هم نبود که واکنشهای جهانی نسبت به این مساله چندگانه باشد و بسیاری از افراد در جاهای مختلف آنرا محکوم کنند... اما در این میان یک مساله مطمئن هستم که بسیار دل ما هایی که ذره ای دقیق تر به آن نگاه می کنیم را به درد آورد و آن هم اتفاق ها و صداهایی بود که از جانب مردم فلسطین و حماس بلند شد... آن هم دقیقاً بعد از گرفتن یک کمک 250 میلیون دلاری از ایران!!!!(این مبلغی است خود آنها به صراحت در مصاحبه هایشان اعلام نموده اند) تشییع جنازه نمادین صدام حسین در فلسطین!!! دوست داشتم این خبرها جریان سازی باشد ولی متاسفانه دوستان هم آنرا تایید کردند. ملت ایران که خود را همراه و همدم فلسطینی ها می داند... روز جهانی قدس برگزار می کند و به حمایت از مظلومیت ملت فلسطین هزینه های گزافی پرداخت می کند(من جمله همین طرد شدن در مجامع بین المللی یکی از نتایج حمایت های ایران از فلسطینی هاست)... آن وقت فلسطینی ها نمی دانند که هنوز جانبازان جنگی که دیکتاتور عراقی، که آنها برای او تشییع جنازه نمادین برگزار می گنند، باعث بسیاری از دردهای آنان است... مردی که با هوس رسیدن به تهران در چند روز باعث جنگی شد که پدر، مادر، خواهر، برادر و بسیاری از نزدیکان ما را از ما گرفت، هنوز این جانبازان دردهای این جنگ را به همراه دارند... بسیار دوست دارم عکس العمل دولت مردان ایرانی را که در سخنرانیهای استانی شان دم از غیرت ایرانی می زنند و از جانب دیگر با برگزار کردن سمینار و همایش از اقدامات حماس و سران آن دفاع می کنند... این بار دیگر می خواهم فریاد بزنم
آقایان شما را به خدا جواب دهید!!!