هودار( نگه دارنده خوبی)!

چراغی اینجا روشن خواهم کرد، چراغی به کیفر تنهاییم.

آزادی
ساعت ۱٠:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/٤/٢٤  
کلاغ غار مي شود
دست نقاش
خظ سياه دنباله بريده ای روی آسمان می کشد
هنوز
همان جا نشسته ای
و هم چنان
داری
بال های گنجشک را از توی دفتر نقاشيت
پاک می کنی
۱۳۸۲/۲/۲۳