هودار( نگه دارنده خوبی)!

چراغی اینجا روشن خواهم کرد، چراغی به کیفر تنهاییم.

خلیج فارس یا خلیج عربی!!!
ساعت ٥:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٩/۱۳  
حقمان است، وقتی نمی فهمیم، وقتی اصلا برایمان مهم نیست، وقتی فقط خبر را فقط می شنویم و سرسری رد می شویم، وقتی فقط به شعار گوش می دهیم و اصلا برایمان مهم نیست که چقدر این شعارها عملی هستند، وقتی کسی که اسمش رئیس جمهور این مملکت است و می شنویم به اجلاس همکاری خلیج فارس در کشور قطر دعوت شده و رفته!! اصلا فکر می کنی یعنی چه؟ اون مرتیکه پوتین اومد و رفت دریای خزر رو بخشیدید!!! حالا رفتی دو دستی خلیج فارس رو هم بدی به یک عده عرب که حتی حاضر نشدند پرچم کشورت را هم کنار پرچمهایشان بگذارند؟ این عکس را ببینید. هیچ کس حرفی نمی زند! سیمین دانشور می گفت: شما پهلوانهای شهرتان را هم اخته کرده اند!! واقعاً؟؟؟ اینطور که معلومه همینطوره!! ما نشسته ایم! من نمی تونم به تو بگم پاشو ولی می تونم به تو بگم ببین، بخوان و بدان. تو هم به دیگری بگو و بگو که او هم به دیگری بگوید.

راستی، شنیدم سیمین بهبهانی امروز فوت کرد. بهبهانی بانوی شعر و ادب نام داشت. الان شنیدم خبر برداشته شده، اگر برداشته شدن خبر درسته شکر خدا. سیمین بهبهانی را خیلی ها دوست دارند، من هم مانند خیلی های دیگر. اگر شاملو را از نزدیک دیده بودم می شناختم و نیمی از دوست داشتنش به خاطر آشنایم از نزدیکتر با او بود، سیمین بهبهانی را نزدیکتر از 10 متری اش نبودم، صدایش خسته و آرام بود ولی طنین موج سنگین افکارش همه را مسخ خودش کرده بود. امیدوارم این سرمایه های فرهنگی ما همیشه جاودان باشند. نه تنها فیزیکی بلکه در ذهن و فکر همه ما.