هودار( نگه دارنده خوبی)!

چراغی اینجا روشن خواهم کرد، چراغی به کیفر تنهاییم.

همبستگی وبلاگنویسان
ساعت ٩:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۱۱/۱٠  
امروز یعنی 10 بهمن که همان 31 جولای باشد، روز همبستگی با وبلاگ نویسان هست. این روز را به تمام دوستان وبلاگ نویس تبریک می گویم. وبلاگ نویسی در ایران کم کم دارد به سن بلوغ نزدیک می شود ولی وبلاگ خواندن هنوز در طفولیت به سر می برد. از همه دوستانی که در زمینه وبلاگ نویسی و جا انداختن فرهنگ آن تلاش می کنند تشکر می کنم. امیدوارم وبلاگهای ما گامی باشد برای افزایش دانسته های ما و دوستان ما. امیدوارم نوشته های ما دراز کردن دست باشد برای لمس عدالت. امیدوارم دستهای ما چراغ روشن گر راهی باشد که حق را از باطل جدا می کند. امیدوارم همیشه در کنرا هم باشیم و همیشه این شعار را با هم بگوییم:
فکر می کنم، اعتقاد دارم به آنچه فکر کرده ام و درباره اعتقاداتم می نویسم پس هستم.