هودار( نگه دارنده خوبی)!

چراغی اینجا روشن خواهم کرد، چراغی به کیفر تنهاییم.

انقلاب اسلامی ایران پس از سه دهه
ساعت ٧:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱۱/۱۱  

با گذشت 30 سال از انقلابی که در نهایت به شکل گیری جمهوری اسلامی ایران شد، دستاوردهای آنرا به خوبی می توان مشاهده کرد. شکل گیری حکومت در دامن دین و به قول آقایان پاسداری از دین با استفاده از ابزار حکومت. به وجود آمدن تناقض در گفته ها و عملکرد همه افرادی که در رده های بالای این کشور در طی این سی سال کاملا مشخص و واضح و مورد انتظار همه گان بوده است. مقایسه این انقلاب با انقلابهای صورت گرفته در جاهای دیگر دنیا هرچند تفاوتهایی از جمله بر پایه دین بودن این انقلاب را نشان می دهد اما با پیگیری روند شکل گرفته در همه این انقلابها و همچنین انقلاب اسلامی ایران می توان فاصله گرفتن از شعارها و آرمانهای ابتدایی را مشاهده کرد. این فاصله گرفتن یا در نتیجه و یا خود منجر به فاصله گرفتن نیروهای نخبه موجود در شرایط دوران گذار این انقلابها از نیروهایی که صرفا در پی حفظ دست یافته­های مشخصی از این انقلابها بوده اند می شود. امروز انقلاب اسلامی در پایان دهه سوم ظهور خود با چالش بزرگی روبرو شده است. بسیاری از آرمانهای ابتدایی این انقلاب اکنون به شعارهایی تبدیل شده اند که پرچم آن در دست افرادی است که در باطن به گفته های پیشین خود معتقد نیستند. نقد آقایان به وجود انتخاباتهای تشریفاتی در دوران حکومت پهلوی اکنون گریبانگیر خود این آقایان شده است. از طرفی ورود افرادی که حمایت طیف روشنفکر جامعه را به دنبال دارند و در جامعه ابزارهای کمی برای ابراز عقیده در اختیار آنها قرار داده شده، به رده های بالای نظام برایشان غیرقابل تحمل است، زیرا که این عمل اختیار بسیاری از منابع موجود را از دست آنها خارج می کند و بالطبع امکان صرف کردن بی حساب این منابع برای ماندگاری بیشتر را از آنها می گیرد. و از طرف دیگر قرار دادن خود در برابر این افراد در جامعه به پایین آمدن بی حد محبوبیت آنها منجر می شود و خود این ماجرا به شکل گیری دو جبهه متفاوت در مقابل هم در کشور منجر می شود. این نقطه ای است که از ابتدا بزرگان این نظام از آن می ترسیده اند و به دنبال حذر از آن بوده اند.

{به دلیل جلوگیری از طولانی شدن مطلب تلاش می کنم این بحث را در چند قسمت پیش ببرم- بدیهی است که راهنمایی و کمک دوستان خواننده می تواند به درستتر پیش رفتن مطلب کمک کند.}