هودار( نگه دارنده خوبی)!

چراغی اینجا روشن خواهم کرد، چراغی به کیفر تنهاییم.

شکلات عيد مرگ
ساعت ۱:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٤/٢٧  
سوت سوتك!
يك سوت ممتد...
مرده ها اين جا زيادند
هيچ زنده اي
از روي هيچ خطي
بالا نخواهد
كفن هاتان را
سر در خانه ها
آويزان كنيد
مرده ها را كاغذ خواهيم پيچيد!!
براي عيد
مرده هاي كفن پيچ شده
در ظرف شكلات مي گذاريم!!!
و هنوز
در خود هضم خواهيم شد!!!
8/3/81 .رشت