هودار( نگه دارنده خوبی)!

چراغی اینجا روشن خواهم کرد، چراغی به کیفر تنهاییم.

فوت دانشجوی دکترای دانشگاه شهید بهشتی پس از مشاجره با استادش
ساعت ۸:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱/٢٩  
روز چهارشنبه 28 فروردین 1387 ش.ک. دانشجوی دکترای رشته شیمی دانشگاه شهید بهشتی پس از مشاجره با استادش به آزمایشگاه دانشگاه رفته و ظاهرا بر اساس آنچه بیان شده با خوردن سیانور به زندگی خود پایان داده است. 
خبر برای دانشجویان و کسانی که ظلمهای سیستم آموزش عالی کشور را شاید عادی باشد ولی برای کسانی که ایشان را می شناخته اند و با روحیات این فرد اشنا بوده اند بسیار تعجب آور است. ش. یک معلم دلسوز و همکار خوبی برای من در دبیرستان علامه حلی بود. 3 سال با وجود کسب حتی رتبه اول در آزمون پذیرش دکترا در گزینش و مصاحبه رد شد ولی بالاخره به هدف خود رسید. خیلی سخته که ازش بیشتر بنویسم. شاید دیرتر... گفته های زیادی هست....گفتنی ها کم نیست...من و تو کم گفتیم.