هودار( نگه دارنده خوبی)!

چراغی اینجا روشن خواهم کرد، چراغی به کیفر تنهاییم.

دستها برای که رو می شود؟ فساد اقتصادی در رده های مختلف کشور؟
ساعت ٧:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۳/٢٤  

 

ماجرای پالیزار و بازداشت او ماجرایی است که بسیاری از مدتها پیش با پدیدار شدن جبهه جدید در معادلات سیاسی و شکل گرفتن جریان جدید اصولگرایی آنرا پیش بینی می کردند. اما عکس العمل شتابزده در برابر آن و جهتگیریهای صورت گرفته در مطبوعات، قوه قضاییه و صدا و سیما ابعاد مساله را پیچیده تر کرد. جالب اینجاست که در برابر مساله مفاسد اقتصادی قوه قضاییه اعلام ابعاد مساله قضایی تخلف افراد پس از تحقیقات کامل اعلام می شود ولی در مورد ایشان سریعا اعلام شد که یک وام 6 میلیارد تومانی دریافت کرده و به دلیل دیرکرد در بازپرداخت اقساط! تحت تعقیب می باشد! اعلامیه سرتاپا مساله قوه قضاییه بسیار جالب و خود نشان دهنده وجود لایه های متفاوت فساد اقتصادی در رده های مختلف نظام جمهوری اسلامی است. اولا یک نفر در جایی که آدمهای معمولی برای 200 هزار تومان وام باید 6 ماه تا یک سال منتظر بمانند می تواند به راحتی آب خوردن 6 میلیارد تومان وام بگیرد. دوما از این آقا هیچ ضمانت بازپرداختی گرفته نمی شود. سوما آدمی در این سطح مدتها به قول ایشان تحت تعقیب بوده و در دسترس نبوده ولی همین آقا می تواند سخنرانی عمومی داشته باشد. چهارما تا وقتی صدای اقا در نیامده صدای آقایان هم آخور ایشان هم در نیامده و در نهایت چطور در باقی موارد پرونده مفاسد اقتصادی باید سری و محرمانه باشد ولی در مورد ایشان سریعا پس از بازداشت ابعاد پرونده اقتصادی ایشان مطرح می گردد؟ خوب بود بزرگان جمهوری اسلامی چه چپ و چه راست این سوال را از خود بنمایند. ما حق داریم بدانیم این آقا چه طور می تواند وام 6 میلیاردی بگیرد و پس ندهد و کسی هم کاری به او نداشته باشد و چرا تا حرفهایی زده که به ذائقه بعضی از افراد خوش نیامده یقه اش گرفته می شود؟