هودار( نگه دارنده خوبی)!

چراغی اینجا روشن خواهم کرد، چراغی به کیفر تنهاییم.

دولت ارزشمدار یا ارزش مدار؟
ساعت ٢:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٤/۱٧  

امروز 17 تیر 1387 است و فردا 18 تیر. امیدوارم یادمان نرفته باشد که فردای نه سال پیش کجا بودیم. امیدوارم فراموش نکرده باشیم که عدالت به سبک و سیاق یکسویه نگران چگونه خود را در پوشش دین چماق خود را بر سر دانشجویان این مملکت پایین می آورد. آنچه که دولت کنونی را از دولتی که 8 سال پیش از آن بر این مرز و بوم حکمرانده بود جدا می کند برخورد ارزشی انها بر این مساله است. ادمهایی مثل حسینیان که از باز شدن فضای ارزشگذاری شده توسط اطرافیان احمدی نژاد استفاده می کند و بالای منبر رفته و عامل کشته شدن انسانهای فرهیخته ای همچون فروهر ها، مختاری  و پوینده را به اصلاح طلبان نسبت می دهد. (یک مساله را بگویم که مخالف ایجاد فضای باز برای حتی چنین حرفهایی نیستم ولی صحبتهم از ارائه تریبون برابر برای جواب شنیدن است) یادمان نرود که آتش 18 تیر را کسانی روشن کردند که وقتی دیدند دست رهروان خط سعید امامی برای قانون مطبوعات این کشور رو شده طبق روال همیشگی (همانطور که هنوز هم درباره آدمهایی مثل پالیزدار می بینیم) آستین برای خفه کردن صدا بالا می زنند و وقتی مورد اعتراض دانشجویان قرار می گیرند آنها را مورد حمله ای وحشیانه قرار می دهند و .... هنوز آن روزها یادم هست. هنوز زخمهای بچه های کوی یادم هست. هنوز یادم هست که هوا بوی گلوله می داد و گاز اشک آور و اندکی بغش فرو نبلعیده. دولت به سبک احمدی نژادی و ارزشگذاران به سبک آنها فراموش کرده اند که چه بر سر ما آمد. برای همینها است که به هیچ چیز این دولت نمی توان اعتماد کرد. اینها فراموش می کنند که برای چه آمده اند! شاید هم از اول می دانستند برای چه امده اند. غمگینم. از یادآوری 9 سال بغضهایی که نشکست، از یادآوری نه سال اشکهایی که سرازیر نشد و حرفهایی که در سینه خشکیدند.

امیدوارم هیچ وقت نشوم، نشوید و نشویم مانند آن گله داری که برای سالم ماندن سرمایه زندگی خود برای برپا ماندن و سلامت بودن ظالم دعا کنیم. به قول شریعتی که نوعی دیگر می گوید خداوندا به من قدرتی عطا کن تا نانم را و حتی نامم را در خطر دینم افکنم و نه دینم را در خطر نان و نامم.

برای حسین درخشان هم هیچ چیز نمی نویسم چون کسی را که خدا زده دیگر زدن ندارد (برای آگاهی از سطح سلامت روان ایشان به یکی از آخرین مطالبش که بعد از مصاحبه احمد باطبی با صدای آمریکا نوشته بود ارجاعتان می دهم). گیرم که آمریکا بد و تف و برانداز! حسین جان حکم اعدام کسی را که فقط یک لباس خونی بالای سرش نگه داشته را هم قاضی آمریکایی و سیستم حکومتی آمریکایی داد؟ یه کم قبل از گفتن بعضی حرفها فکر کنیم.