هودار( نگه دارنده خوبی)!

چراغی اینجا روشن خواهم کرد، چراغی به کیفر تنهاییم.

ظلم
ساعت ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٦/٢٧  

وقتی در حق کسی ظلم می کنی در واقع چهار ظلم کرده ای:

اول در حق کسی که بر او ظلم کرده ای، که او را از نعمت دوست داشته شدن توسط تو محروم کرده ای

دوم در حق خودت، که خودت را از نعمت دوست داشته شدن توسط او محروم می کنی

سوم در حق خدا، که لطف دوست داشتن بنده اش را برایش کم کرده ای

و چهارم دوباره در حق خودت، که خود را از لطف و نعمت دوستی خدا دور کرده ای

 

در نهایت می خواهم اعتراف کنم

الاهی

انی کنت من الظالمین

و تقاضای بخشش از تمام کسانی که من در حقشان ظلم روا کرده ام.