آزادی دانشجویان بازداشت شده در جلسه دفتر تحکیم وحدت

خوشبختانه ظاهرا مهدی عربشاهی به همراه دیگر دوستانش ازاد شده اند ولی تمام دیروز تا شب را تحت بازجویی بوده اند. از علی پیرحسین لو خبری ندارم. امیدوارم او هم به زودی پیش خانواده اش برگردد. متن اصل خبر پایگاه خبری امیرکبیر برای بچه هایی که دسترسی ندارند:

عضای بازداشت شده دفتر تحکیم وحدت، صبح امروز شنبه ازاد شدند.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر، صبح جمعه در پارک جمشیدیه نزدیک به 20 تن از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم و اعضای شورای تهران این اتحادیه در پارک جمشیدیه تهران، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شدند. مهدی عربشاهی، میلاد اسدی ، فرید هاشمی و نسیم سرابندی از جمله اعضای بازداشت شده شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت بودند.

  هم چنین مرتضی سیمیاری از دیگر اعضای شورای مرکزی این تشکل در مصاحبه با دویچه وله ضمن تائید این خبر، این احضارها و بازداشت‌های کوتاه مدت یا طولانی را نشانه‌ای از سردرگمی دولت کنونی در برخورد با اعتراضات مردمی دانست.
 
به گفته ی دانشجویان آزاد شده از زمان بازداشت تا زمان آزادی، دانشجویان تحت بازجوئی قرار داشته اند و بازجوئی ها نیز پیرامون اعتراضات دانشجوئی طی هفته گذشته و نقش دفتر تحکیم در این اعتراضات بوده است.
 
 
علیرغم بازداشت اکثریت دانشجویان طی روز گذشته، دو دانشجوی دانشگاه تهران یعنی عزت تربتی و امین احمدیان آزاد نشده اند و به گفته دانشجویان آزاد شده احتمال انتقال این دو دانشجو به زندان اوین وجود دارد.
 
گفتنی است پیش از این نیز، عزت تربتی دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه تهران در جریان جمله نیروهای انصار به کوی دانشگاه در 24 خرداد ماه بازداشت و پس از دو ماه ازاد شده بود.

 

/ 0 نظر / 21 بازدید